divendres, 27 de gener del 2012

Les emisions de CO2 de cotxes nous caigueren un 3% en 2011

Per fi podem dir que hem trobar una bona notícia sobre les emisions de gasos contaminants ja que diuen que la mitjana d'emissions de vehicles comprats el 2011 a les Illes Balears van ser col·locades en els 133 grams de CO2 per quilòmetre recorregut, el que suposa un 3% menys de la 137 de 2010, segons a la Federació d'Associacions de Comerciants de l'Automòbil (Faconauto).
I esperem que es puga seguir reduint aquest nombre de emissions i conseguir un mòn més net.

NOTÍCIA

dilluns, 23 de gener del 2012

Els bocs balears poden generar energia per 11.600 vivendes al any

NOTÍCIA AQUÍ

Balears compta amb 186.400 hectàrees de bosc, un 34% del territori, que generen anualment 65.000 metres cúbics de fusta que representa l'ús com a biomassa, segons a l'ús, 7 MW de potencia instal·lada i 52'5 GW per hora generats per any, suficient per proporcionar 11.650 vivendes.

dilluns, 16 de gener del 2012

Proposen reduir les emisions de metà i carboni negre

En aquesta notícia parlarem d'un projecte que es vol posar en marxa i que és molt necessari per prevenir un canvi climàtic major al que patirem si no fem alguna cosa.
Aquest canvi climàtic produirà a Espanya una sèrie de conseqüències que ja han estat presentades pels científics. A part de les ja sabudes de l'augment de les temperatures i de la pujada del nivell del mar, ens trobem amb moltes altres que ens obliguen a reflexionar i a prendre la decisió de "entrar en acció".
Algunes altres conseqüencies podrien ser:

-Efectes en el clima
Augment de temperatures de 0,4 °C cada dècada a l'hivern i 0,7 °C cada dècada a l'estiu. Al final del segle XXI la temperatura haurà augmentat entre 5 i 7 °C a l'estiu i entre 3 i 4 °C a l'hivern.
L'escalfament és major a les zones de l'interior que en les costaneres.
Més freqüència de dies amb temperatures màximes extremes.
Disminució de les pluges, sobretot a la primavera i a l'estiu.

-Efectes en recursos i sectors
Alteracions en els ecosistemes terrestres.
Reducció de la productivitat de les aigües marines, i per tant, de la pesca.
Pèrdues en la vegetació d'alta muntanya, boscos caducifolis i la vegetació litoral.
Reducció de la riquesa d'espècies animals, la major d'Europa.
Augment d'espècies invasores.
Augment de la desertificació per la pèrdua de propietats dels sòls.
Plagues i malalties forestals.
Augment d'una mitjana de 50 centímetres del nivell del mar.

-Riscos naturals
Augment de la magnitud de crescudes fluvials
Augment de la intensitat, freqüència i magnitud dels incendis.
Augment de la contaminació de l'aire relacionada amb les partícules i l'ozó troposfèric.Vegeu notícia aquí

diumenge, 8 de gener del 2012

Estudi ambiental en arees naturals

Aquesta NOTÍCIA va sobre l'estudi ambiental dels projectes menors a arees naturals a les Balears.

Un ANEI és un espai natural protegit pel Govern de les Baleares.
A l'arxipiélag balear hi ha un total de 80 ANEI's, dels cuals 44 están a Mallorca, 19 Menorca, 13 Ibiza i 4 Formentera.

dimarts, 3 de gener del 2012

2012

I per començar l'any bé, parlarem d'un avenç científic realitzat a finals del mes passat.
I esperem que per aquest any es puguen possar mes notícies bones que dolentes.
Les pròximes notícies continuaràn essent sobre el medi ambient, però aquesta notícia
em semblava molt interessant i sens dubte necessaria per la humanitat.


NOTÍCIA AQUI